Lomtalanítás

 

A közszolgáltatás részeként biztosítjuk térítésmentesen az évi egyszeri házhozmenő lomtalanítás igénybevételét az alábbi feltételekkel.

Társaságunk évente egy alkalommal (társasházak esetében az évente egy alkalom társasházanként értendő) végzi el, az ingatlantulajdonossal előre egyeztetett időpontban a háztartásban keletkezett lom háztól történő elszállítását, úgymint feleslegessé vált használati tárgyakat, eszközöket, bútorokat.

A kisebb méretű anyagokat a hatékonyabb elszállítás és szétszóródás megakadályozása érdekében kérjük előre  bezsákolva, kötegelve előkészíteni!

Nem tartoznak a házhozmenő lomtalanítás körébe, így nem kerülnek elszállításra!

  • gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék, építési, bontási hulladék
  • egyéb mezőgazdasági, ipari hulladék
  • elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-készülék, hűtőgép)
  • veszélyes hulladékok, gumiabroncs, karosszéria elemek, akkumulátor, festékes doboz, fáradt olaj, kátrányszármazékok, pala,
  • heti hulladékszállítás körébe tartozó háztartási, valamint gazdálkodói, vállalkozói tevékenységből származó hulladék.

Kérjük, hogy  lomtalanítási igényét legalább 1 héttel előre jelezze az ügyfélszolgálatok elérhetőségein. A lomtalanítás nem konténerben történik.

Régiós elérhetőségek:

 

Oroszlányi Ügyfélszolgálat:

+36-22-576-070

ugyfelszolgalat@vertikalgroup.hu

Bakonyszombathelyi Ügyfélszolgálat:

+36-22-576-070

ugyfelszolgalat@vertikalgroup.hu